PDA

View Full Version : Link tải client SroSaigonTrưởng Phòng
10-27-2012, 07:56 PM
Các bạn download Client tại mục download trong Trang chủ hoặc vào trực tiếp tại http://srosaigon.com/download.html

Tốt nhất là các bạn down bản Full 1,5G để đảm bảo không bị xảy ra lỗi

Tốc độ download Client Sro Sài Gòn

http://download.srosaigon.com/down.jpg

Thân